Kerrock EKO

Kerrock i priroda

Izrađen u Evropi i usklađen sa ekološkim standardima. Sa visokom ekološkom svešću koju potvrđuju dobijeni sertifikati ISO 14001 i LEED.

Kerrock EKO

Promišljena razmera rude boksita, aluminijum hidroksida i polimernog veziva na akrilnoj osnovi stvaraju tvrd kompozitni materijal koji, između ostalog, omogućava višestruku reciklažu, ne sadrži isparljiva organska jedinjenja i prikladan je za životinje. Kerrock je tako materijal koji u preduzeću ima važnu ulogu u našoj obavezi da odgovorno postupamo prema životnoj sredini. Pridružite nam se i kod sledećeg projekta razmislite o upotrebi Kerrock materijala. Sertifikati

Zašto kerrock EKO?

 

  • Kerrock materijal je prikladan za kontakt sa životinjama i može se 100% reciklirati.
  • Kerrock je materijal sa izuzetno dugim životnim vekom.
  • Veći objekti od kerrock materijala (fasade, obloge) jednostavno se pretvaraju u različite proizvode, nameštaj…
  • Kerrock je napravljen od sirovina iz najbližih lokalnih izvora, čime je smanjen uticaj na životnu sredinu.
  • Lepak koji se koristi prilikom lepljenja Kerrock proizvoda potpuno se stvrdne i zato kod krajnjeg korisnika ne oslobađa nikakve isparljiva organska jedinjenja.

 

  • Kerrock proizvodi su veoma prikladni za unutrašnju upotrebu jer ni na koji način ne utiču na zdravlje – to je potvrdilo nezavisno testiranje (izveštaj br. 2F000828, RI.SE).
  • Sastav Kerrocka odgovara zahtevima REACH direktive koja garantuje da materijal ne sadrži supstance koje bi bile razlog za bilo kakvu zabrinutost.
  • Kerrock ne sadrži ftalate, teške metale, jedinjenja hroma (VI) i druge kancerogene supstance.
  • Kerrock ploče su samogasive, a u slučaju kontakta sa vatrom ne oslobađaju toksične gasove (izveštaj br. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

S certifikatom LEED dokazujemo, da smo ekološki.

Upotrebom Kerrock materijala u različitim projektima birate ekološki proizvod. Ne sadrži nikakva isparljiva organska jedinjenja i prikladan je za kontakt sa životinjama.

Koje su prednosti?

Prednosti Kerrock materijala

Na zgradi ili u njoj – Kerrock je stvoren da oduševi. Uz godine razvoja postao je, naime, prvi izbor arhitekata, dizajnera i neimara.

Otpornost

01

Otpornost

Kerrock je poznat po svojoj otpornosti na različite faktore, zato dugo zadržava izgled novog.

Mogućnosti oblikovanja

02

Mogućnosti oblikovanja

Beskonačna snaga mašte izražena beskonačnošću mogućih oblika. Kerrock iznenađuje i pri izradi izuzetno malih prečnika.

Ekološki i neškodljiv za zdravlje.

03

Ekološki i neškodljiv za zdravlje.

Kerrock ima visoku ekološku svest. Nju potvrđuju i dobijeni sertifikati ISO 14001 i LEED. U isto vreme, pod oznakom plus poznat je po svom antibakterijskom dejstvu.

Beskonačno primenljiv

04

Beskonačno primenljiv

Kada govorimo o upotrebljivosti, kod Kerrock materijala javlja se reč univerzalan. Ovde je granica zaista samo vaša mašta.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH