Kerrock i priroda

Kerrock ECO

Izrađen u Evropi i usklađen sa ekološkim standardima. Sa visokom ekološkom svešću koju potvrđuju dobijeni sertifikati ISO 14001 i LEED.

Recikliranje

Ostatke Kerrock materijala možemo ponovo da upotrebimo kao reciklažnu sirovinu za izradu novih kerrock ploča, kao i za druge alternativne upotrebe produkte. Kolpa ponovo upotrebljava otpadne izreske Kerrock ploča određenih boja. Te ostatke Kerrock ploča meljemo, prosejavamo na određene frakcije veličine i upotrebljavamo ih za izradu reciklažnih Kerrock pločaodređenih boja. Tako cirkulacijom materijala snižavamo ugljenički otisak Kerrocka, ne žrtvujući pri tom njegov kvalitet, izdržljivost i lepotu.

RECIKLAŽNA KERROCK PLOČA

RECIKLAŽNA KERROCK PLOČA

KERROCK IZREZAK

KERROCK IZREZAK

RECIKLAŽNI KERROCK DROBLJENAC

RECIKLAŽNI KERROCK DROBLJENAC

Boje koje sadrže reciklirani materijal

BRILLIANTE

1080

BRILLIANTE

SNOWFALL

9257

SNOWFALL

ICEBERG

N 1258

ICEBERG

GRAYWACKE

N 9259

GRAYWACKE

Zakaj kerrock EKO?

  • Kerrock materijal je prikladan za kontakt sa životinjama i može se 100% reciklirati.
  • Kerrock je materijal sa izuzetno dugim životnim vekom.
  • Veći objekti od kerrock materijala (fasade, obloge) jednostavno se pretvaraju u različite proizvode, nameštaj…
  • Kerrock je napravljen od sirovina iz najbližih lokalnih izvora, čime je smanjen uticaj na životnu sredinu.
  • Lepak koji se koristi prilikom lepljenja Kerrock proizvoda potpuno se stvrdne i zato kod krajnjeg korisnika ne oslobađa nikakve isparljiva organska jedinjenja.

  • Proizvodi kerrock iznimno su pogodni za unutarnju uporabu jer ničim ne utječu na zdravlje – to je potvrdilo i neovisno ispitivanje (Report No. 2F000828, RI.SE).
  • Sastav kerrocka odgovara direktivi REACH, čime se osigurava da materijal ne sadržava tvari koje bi mogle izazvati bilo kakvu zabrinutost.
  • Kerrock ne sadržava ftalate, teške metale, spojeve kroma (VI) ili druge kancerogene tvari.
  • Ploče kerrock su samogasive i u slučaju doticaja s vatrom ne ispuštaju otrovne plinove (Report No. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire).

Sa LEED sertifikatom dokazujemo da smo ekološki.

Upotrebom Kerrock materijala u različitim projektima birate ekološki proizvod. Ne sadrži nikakva isparljiva organska jedinjenja i prikladan je za kontakt sa životinjama.

Koje su prednosti?

Prednosti Kerrock materijala

Na zgradi ili u njoj – Kerrock je stvoren da oduševi. Uz godine razvoja postao je, naime, prvi izbor arhitekata, dizajnera i neimara.

Otpornost

01

Otpornost

Kerrock je poznat po svojoj otpornosti na različite faktore, zato dugo zadržava izgled novog.

Mogućnosti oblikovanja

02

Mogućnosti oblikovanja

Beskonačna snaga mašte izražena beskonačnošću mogućih oblika. Kerrock iznenađuje i pri izradi izuzetno malih prečnika.

Ekološki i neškodljiv za zdravlje.

03

Ekološki i neškodljiv za zdravlje.

Kerrock ima visoku ekološku svest. Nju potvrđuju i dobijeni sertifikati ISO 14001 i LEED. U isto vreme, pod oznakom plus poznat je po svom antibakterijskom dejstvu.

Beskonačno primenljiv

04

Beskonačno primenljiv

Kada govorimo o upotrebljivosti, kod Kerrock materijala javlja se reč univerzalan. Ovde je granica zaista samo vaša mašta.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH