Opšti uslovi upotrebe

Opšti uslovi

Autorska prava

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima, preduzeće Kolpa, d.d. Metlika (u nastavku preduzeće) je nosilac materijalnih autorskih prava za sadržaje u najširem smislu (tekstovi, fotografije, skice, mape i nacrti, audio i video snimci, računarski programi) koji su objavljeni na internet stranici www.kerrock.si. Zabranjeno je svako kopiranje, prepisivanje, umnožavanje i bilo kakvo širenje u komercijalne svrhe bez pismene dozvole preduzeća. Članom 48, 49. i 51. Zakona izuzetno je dozvoljeno korišćenje, odnosno reprodukcija autorskog dela na osnovu prava javnosti na informisanje, u obrazovne svrhe, kao i za ilustrovanje, suočavanje i upućivanje u vidu citata, ali pri tome treba obavezno navesti izvor i autorstvo dela. Prema članu 50. Zakona o autorskim i srodnim pravima dozvoljeni su i upotreba i reprodukcija autorskog dela u ograničenom broju za privatnu nekomercijalnu upotrebu.

Zaštita podataka o ličnosti

Preduzeće Kolpa, d.d. Metlika, automatski sakuplja podatke o upotrebi ovih stranica, prevashodno podatke o tome koje stranice su najčešće posećene, koliko posetilaca dnevno poseti ove stranice i koliko vremena posetioci ostaju na pojedinačnoj stranici. Ovi podaci ne omogućavaju uvod u podatke o ličnosti korisnika. Društvo podatke o posećenosti www.kerrock.si koristi za sopstvene potrebe. Bilo koji podaci koje će preduzeće Kolpa, d.d. Metlika dobiti na bilo koji način preko internet stranica namenjeni su isključivo komercijalnoj upotrebi od strane preduzeća i preduzeće će ih čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni list RS, br. 59/1999, 57/2001, 59/2001) i Zakonikom o obligacionim odnosima. Preduzeće neće prosleđivati podatke o ličnosti korisnika nijednom drugom fizičkom ili pravnom licu.

Odricanje odgovornosti

Preduzeće Kolpa, d.d. Metlika, obavezuje se da će se u dobroj veri i u okviru svojih mogućnosti starati o pravilnosti i ažurnosti objavljenih sadržaja na internet stranici. Time preduzeće ne isključuje mogućnost pojavljivanja grešaka u sadržaju koji je objavljen na internet stranicama. Zato su informacije koje su prosleđene putem ove internet stranice samo informativne prirode, jer preduzeće ne može da preuzme odgovornost za njihovu apsolutnu tačnost. Preduzeće Kolpa, d.d. Metlika, kao i nijedno drugo pravno ili fizičko lice koje je sarađivalo u izradi internet stranice ili još sarađuje u nadogradnji internet stranice, ne može da bude odgovorno za običnu štetu ili izgubljeni profit ili nematerijalnu štetu koja bi korisniku mogla da bude prouzrokovana usled upotrebe internet stranice ili nemogućnosti upotrebe iste. Preduzeće će nastojati da internet stranica nesmetano funkcioniše, međutim, ne može da bude odgovorno za običnu štetu ili izgubljeni profit ili nematerijalnu štetu koja bi korisniku mogla da bude prouzrokovana usled ometanja u funkcionisanju internet stranice. Preduzeće može bilo kada, bez prethodnog obaveštenja, da izmeni internet stranicu.

Ograničenje upotrebe informacija i građe

Informacije i materijale koji su prikazani na ovoj internet stranici korisnik može da učita sa servera za svoju ličnu upotrebu, pri čemu ne sme da menja oznake autorskih prava, druga obaveštenja o pravima intelektualnog vlasništva ili obaveštenja o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i štampanje informacija i materijala u svrhu pregledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, izmena informacija i materijala na www.kerrock.si ili njihovo slanje poštom, kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pisane saglasnosti. Takođe, zabranjena je upotreba bilo kog elementa www.kerrock.si u bilo koju drugu svrhu, osim isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Preduzeće Kolpa, d.d. Metlika, ne odgovara za oblik i sadržaj internet stranica koje su na bilo koji način povezane sa internet stranicom www.kerrock.si. Prilikom posete i upotrebe povezanih internet stranica isključena je odgovornost preduzeća Kolpa, d.d. Metlika, za sve slučajeve.

Hipertekstualni linkovi

Priroda svetske mreže i internet stranice www.kerrock.si onemogućava kontrolu sadržaja prema kojima vode hipertekstualni linkovi sa ove internet stranice. Zato preduzeće Kolpa, d.d. Metlika, ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje koji su korisniku dostupni preko ovih linkova.

(Ne)poštovanje odredbi iz Pravnog obaveštenja

Preduzeće i autori sadržaja koji su objavljeni na internet stranici od korisnika očekuju da će poštovati zapisane odredbe i zakone iz oblasti zaštite privatnosti, prava intelektualnog vlasništva i autorskih prava. U suprotnom slučaju, ako se otkrije zloupotreba ili kršenje zakona, biće prisiljeni da preduzmu mere protiv počinioca.

Opšte

U eventualnim sporovima u vezi sa upotrebom ove internet stranice primenjuje se slovenačko zakonodavstvo. Za rešavanje eventualnih sporova nadležan je odgovarajući sud. Upotrebom internet stranice, korisnik potvrđuje da je prihvatio opisane uslove i da je sa njima saglasan.

Koje su prednosti?

Prednosti Kerrock materijala

Na zgradi ili u njoj – Kerrock je stvoren da oduševi. Uz godine razvoja postao je, naime, prvi izbor arhitekata, dizajnera i neimara.

Otpornost

01

Otpornost

Kerrock je poznat po svojoj otpornosti na različite faktore, zato dugo zadržava izgled novog.

Mogućnosti oblikovanja

02

Mogućnosti oblikovanja

Beskonačna snaga mašte izražena beskonačnošću mogućih oblika. Kerrock iznenađuje i pri izradi izuzetno malih prečnika.

Ekološki i neškodljiv za zdravlje.

03

Ekološki i neškodljiv za zdravlje.

Kerrock ima visoku ekološku svest. Nju potvrđuju i dobijeni sertifikati ISO 14001 i LEED. U isto vreme, pod oznakom plus poznat je po svom antibakterijskom dejstvu.

Beskonačno primenljiv

04

Beskonačno primenljiv

Kada govorimo o upotrebljivosti, kod Kerrock materijala javlja se reč univerzalan. Ovde je granica zaista samo vaša mašta.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH